Koop AtaraxKoop Atarax zonder Recept

Atarax Algemene informatie

Atarax vermindert de activiteit in het centrale zenuwstelsel. Het fungeert ook als een antihistaminicum dat de natuurlijke chemische histamine in het lichaam vermindert. Het wordt gebruikt als een kalmerend angst en spanning te behandelen en ook samen met andere geneesmiddelen gegeven anesthesie. Atarax wordt behandeld allergische huidreacties zoals netelroos of contact dermatitis.

Atarax Routebeschrijving

Neem Atarax precies zoals voorgeschreven door uw arts. Neem het niet in grotere hoeveelheden of langer dan aanbevolen. De dosering is 25-100 mg per dag, die kunnen worden gescheiden in verschillende consumptie. De dosis kan worden verschilt voor oudere personen en bij gebreke van nier of lever ziekte.

Atarax Voorzorgsmaatregelen

Atarax kan bijwerkingen die je denken of reacties kan verstoren. Wees voorzichtig wanneer u rijdt of iets dat moet u worden wakker en alert te doen. Stop met het gebruik Atarax en bel uw arts onmiddellijk als u een ernstige bijwerking hebben, zoals tremoren, verwardheid, epileptische aanvallen, of rusteloze spierbewegingen in je ogen, tong, kaak of nek. Vermijd het drinken van alcohol. Het kan verhogen sommige van de bijwerkingen van het geneesmiddel.

Atarax Contra

Allergie, ethyleendiamine, porphiria, zwangerschap, tijdens de bevalling.

Atarax Mogelijke bijwerking

Get noodsituaties helpen als u netelroos, ademhalingsproblemen, tumor, ongecontroleerd beven, verwardheid, duizelig of hoofdpijn.

Atarax Drug interacties

Voordat u Atarax, vertel uw arts als u regelmatig gebruik van andere geneesmiddelen die u slaperig maken, zoals verkoudheid of allergie medicijnen, kalmerende middelen, verdovende pijnstillers, slaappillen, spierverslappers, en medicijnen voor epileptische aanvallen, depressie of angst. Ze kunnen toevoegen aan slaperigheid veroorzaakt door Atarax.

Atarax Gemiste dosis

Sla de gemiste dosis wanneer het tijd is voor uw volgende dosis. Neem geen extra medicijnen nemen om de gemiste dosis.

Atarax Overdose

Een overdosering kan hypersedation, krampen, delirium, verwardheid, braken veroorzaken. Informeer daarom uw arts.

Atarax Opslag

Bewaar uw medicijnen op kamertemperatuur tussen 59-77 graden F (15-25 graden C). Uit de buurt van vocht en licht. Houd het buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren. Niet gebruiken na afloop effectieve periode.

Koop Atarax